Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

Tartalomjegyzék

A két világháború közötti időben a légideszantcsapatok szerepe jelentősen megnőtt. Okát — a szükségességükön túl — abban kereshetjük, hogy a haditechnika — ezen belül is a repülőgép-technika — jelentősen fejlődött. Ebben az időszakban megy végbe a légideszantcsapatok szervezeti és harci formáinak kialakítása.
A második világháború harcaiban-hadműveleteiben a légideszantcsapatokat már széleskörűen alkalmazzák.

Az ejtőernyős csapatok tűzkeresztsége

A fasiszta Németország 1940. április 9-én Dánia lerohanásánál alkalmazott első ízben légideszantokat. Ebben a műveletben az ejtőernyős csapatok feladata Alborg város repülőterének birtokbavétele és a Storströmi-öböl hídjainak elfoglalása volt. Az első német légideszant-tevékenységet még számos követte. Közülük méretei és a benne részt vevő erők nagysága miatt a Kréta elleni légideszant-hadművelet jelentős. Ez volt a második világháború első nagy önálló légideszant-hadművelete. 1941. május 20-án kezdődött és 31 -én azzal végződött, hogy a németek jelentős veszteségek árán birtokukba vették a szigetet. Mintegy 350 repülőgépük pusztult el és a harcokban részt vevő csapatok vesztesége 6500 fő volt.
A szovjet hadvezetés is számos alkalommal, sikerrel alkalmazott légideszantokat. Közülük csak egy példa: 1943 szeptemberében a Dnyeper folyón végrehajtott erőszakos átkelés sikere érdekében három ejtőernyős dandárt — mintegy 1 0000 főt — juttattak ejtőernyővel a folyó nyugati partjára azzal a céllal, hogy ott hídfőt foglaljanak.
Az angol—amerikai csapatok 1944. évi nyugat-európai hadműveleteiben — amelyek 1944. június 6-i normandiai partraszállással kezdődtek — a légideszantcsapatok alkalmazásának sok példájával találkozhatunk. Közülük a legismertebb a normandiai partraszállás előkészítésére alkalmazott

eg-es-fold-kozott-vagott_0043