Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

Tartalomjegyzék

a megoldását valószínűleg a stabilizátoros rendszerű ejtőernyők jelentős elterjedése és technikai korszerűsítése, a több fázisú nyílási folyamat alkalmazása hozhatja meg.
A technikai korszerűsítés alapvető célja az ejtőernyők eddiginél is jobb biztonsági jellemzőinek kialakítása. A kutatások középpontjában a nyílási folyamat — a működési biztonság alapkérdése — korszerűsítésének igénye áll. A probléma megoldását abban látják, hogy a rövid idő alatt végbemenő, több szerkezeti elemet érintő, ez ideig egybemosódó folyamatot új szerkezeti elemek beépítésével ütemekre bontják, s ezzel több fázisú nyílási folyamatot hoznak létre. Várható, hogy a jelenleg használatos két fázisban nyíló ejtőernyők után hamarosan három vagy még több fázisban nyíló ejtőernyők jelennek meg. A technikai korszerűsítés további céljait az irányíthatóság javítása, az ejtőernyők méreteinek csökkentése és a jobb kupolaanyag kikísérletezése képezi. A szerkesztőknek ez utóbbi témában is összetett, bonyolult feladatot kell megoldaniuk. Egyfelől a legnagyobb szakítószilárdságú, az optimális süllyedési sebességet biztosító anyagokat, másfelől egészen speciális feladatok megoldását is keresik. Egy ilyen probléma abból ered, hogy újabban megnőtt a nylon ejtőernyők elégésének száma, ezért jobb tűzállóságú ejtőernyőkre van szükség. És érdekes módon ezzel párhuzamosan egy speciális alkalmazási területen a gyúlékonyabb ejtőernyőanyagokat keresik. Az említett terület a kis magasságon haladó repülőgépekről ejtőernyővel végzett aknatelepítés. Itt az ejtőernyővel szemben az a követelmény, hogy a földet érés után nem hagyhat felismerhető nyomot, amelynek alapján a földre juttatott akna felfedezhető lenne. Ezt a feladatot úgy igyekeznek megoldani, hogy az ejtőernyő anyagát égést elősegítő anyagokkal impregnálják, de csak olyan anyagot használhatnak, amely nem akadályozza az ejtőernyő hajtogatását, nyílását.
Az újabb ejtőernyőtípusok kialakítására jelentős hatása lehet annak a körülménynek, hogy a szállítógépek számára egyre nehezebb az ellenséges lokátorzárak, légvédelmi rendszerek

eg-es-fold-kozott-vagott_0063